You are here...» Query» Locality» Rikiriki» close window
 
Collection  ID No.-- Order Name -- Family Name -- Scientific Name -- Locality -- Collector -- Synonym  
Brac11018001 - Hymenoptera - Braconidae - Microchelonus rigricoxata (Sonan, 1932) - Rikiriki[Lichi] - N. Takeda - Chelonella rigricoxata Sonan, 1932
Cera11037005 - Coleoptera - Cerambycidae - Ceresium sinicum sinicum White, 1855 - Rikiriki[Lichi] - N. Takeda - Ceresium sinicum White, 1855
ichn07037004 - Hymenoptera - Ichneumonidae - Sericopimpla sagrae sauteri (Cushman, 1933) - Rikiriki[Lichi] - N. Takeda - Philopsyche sauteri Cushman, 1933;Sericopimpla sauteri (Cushman, 1933)
ichn07061002 - Hymenoptera - Ichneumonidae - Pimpla flavipalpis Cameron, 1899 - Rikiriki[Lichi] - N. Takeda - Phytodiaetoides megaera Morley, 1913;Pimpla flavipalpis Cameron, 1899;Coccygomimus flavipalpis (Cameron, 1899);Ephiatles leucogonia Cushman, 1933;Coccygomimus leucogonia Cushman, 1933
ichn09036002 - Hymenoptera - Ichneumonidae - Gotra marginata (Brulle, 1846) - Rikiriki[Lichi] - N. Takeda - Mesostenus marginatus Brulle, 1846
ichn09047003 - Hymenoptera - Ichneumonidae - Goryphus basilaris Holmgren, 1868 - Rikiriki[Lichi] - N. Takedb - Melcha lemae Sonan, 1930;Goryphus lemae (Sonan, 1930)
sacc09071001 - Hemiptera - Pentatomidae - Erthesina fullo (Thunberg, 1783 ) - Rikiriki[Lichi] - N. Talseela - Cimex fullo Thunberg, 1783
Records 1-7, Total records: 7